การเข้าหารือกับกรมประมงแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 กองประมงต่างประเทศ

การเข้าหารือกับกรมประมงแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-16  |   ข่าววันที่: 2017-10-09 |  อ่าน: 423 ครั้ง
 

     ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้เป็นผู้แทนกรมประมง นำคณะผู้แทนจากกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย เข้าเยียมเยียนกรมประมงแห่งสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านการประมง และเพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา IUU และประเด็นปัญหาที่ฝ่าย EU ยังคงไม่ยอมรับระบบการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ระหว่างไทยและเมียนมา โดยในการหารือดังกล่าวฝ่ายเมียนมาได้รับทราบประเด็นและมีความเห็นชอบในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายไทย

การเดินทางเยี่ยมเยียนประเทศเมียนมาครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,319)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,656) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,653) >> ประวัติองค์กร.. (2,592) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,965) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,141) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,129) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,066) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,020) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (877) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (836) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (773) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (721) องค์การการค้าโลก (WTO).. (713) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (687) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (648) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (639) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (636)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900