การเข้าหารือกับกรมประมงแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 กองประมงต่างประเทศ

การเข้าหารือกับกรมประมงแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-16  |   ข่าววันที่: 2017-10-09 |  อ่าน: 386 ครั้ง
 

     ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้เป็นผู้แทนกรมประมง นำคณะผู้แทนจากกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย เข้าเยียมเยียนกรมประมงแห่งสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านการประมง และเพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา IUU และประเด็นปัญหาที่ฝ่าย EU ยังคงไม่ยอมรับระบบการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ระหว่างไทยและเมียนมา โดยในการหารือดังกล่าวฝ่ายเมียนมาได้รับทราบประเด็นและมีความเห็นชอบในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายไทย

การเดินทางเยี่ยมเยียนประเทศเมียนมาครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,911)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,425) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,383) >> ประวัติองค์กร.. (2,272) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,732) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (949) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (810) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (757) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (716) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (649) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (604) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (595) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (558) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (551) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (542) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (517) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (509)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900