การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-16  |   ข่าววันที่: 2017-10-16 |  อ่าน: 476 ครั้ง
 

     “เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับ Dr. Shaun Moss ผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทร (Oceanic Institute - OI) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก (Hawaii Pacifics University) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ และกองประมงต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านประมงระหว่าง OI และ กรมประมง

สถาบัน OI เป็นสถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำและพันธุกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งกรมประมงให้ความสนใจที่จะทำความร่วมมือกับสถาบัน OI ดังนี้

   ๑) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลาช่อนทะเล) ในกระชังที่ได้รับความช่วยเหลือจากราชอาณาจักรนอร์เวย์

   ๒) การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี eDNA

   ๓) การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำโดยใช้ Copepod และ Biofloc”


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (608) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (591) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (569) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (565) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (560) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (530) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (494) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (487) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (476)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900