การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-16  |   ข่าววันที่: 2017-10-16 |  อ่าน: 564 ครั้ง
 

     “เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับ Dr. Shaun Moss ผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทร (Oceanic Institute - OI) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก (Hawaii Pacifics University) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ และกองประมงต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านประมงระหว่าง OI และ กรมประมง

สถาบัน OI เป็นสถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำและพันธุกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งกรมประมงให้ความสนใจที่จะทำความร่วมมือกับสถาบัน OI ดังนี้

   ๑) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลาช่อนทะเล) ในกระชังที่ได้รับความช่วยเหลือจากราชอาณาจักรนอร์เวย์

   ๒) การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี eDNA

   ๓) การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำโดยใช้ Copepod และ Biofloc”


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,329)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,663) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,660) >> ประวัติองค์กร.. (2,600) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,969) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,193) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,145) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,070) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,027) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (931) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (837) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (773) องค์การการค้าโลก (WTO).. (744) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (725) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (699) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (652) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (643) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900