โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-09-18 |  อ่าน: 699 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาประมงอย่างยั่งยืน และนอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลายท่าน เช่น นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย นายพินิจ กังวานกิจ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลวิทยากรดำเนินรายการ ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมธุรกิจประมงของไทยโดยใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง บรรยายในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ความร่วมมือด้านประมงกับต่างประเทศ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้ MOU ด้านการเกษตร และนางสาวอัธยา มีแม่นวิทย์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านประมง เพื่อเสนอของบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

     โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายใต้กรมประมง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (714) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (699) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (608) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (591) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (569) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (565) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (560) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (530) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (528) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (494) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (487) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (476)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900