โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-09-18 |  อ่าน: 807 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาประมงอย่างยั่งยืน และนอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลายท่าน เช่น นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย นายพินิจ กังวานกิจ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลวิทยากรดำเนินรายการ ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมธุรกิจประมงของไทยโดยใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง บรรยายในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ความร่วมมือด้านประมงกับต่างประเทศ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้ MOU ด้านการเกษตร และนางสาวอัธยา มีแม่นวิทย์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านประมง เพื่อเสนอของบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

     โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายใต้กรมประมง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,562)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,835) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,800) >> ประวัติองค์กร.. (2,764) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,258) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,081) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,928) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,885) สหภาพยุโรป (EU).. (1,261) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,234) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,136) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,109) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (972) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (884) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (884) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (820) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (795) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (781) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (771)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900