โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-09-18 |  อ่าน: 773 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาประมงอย่างยั่งยืน และนอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลายท่าน เช่น นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย นายพินิจ กังวานกิจ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลวิทยากรดำเนินรายการ ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมธุรกิจประมงของไทยโดยใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง บรรยายในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ความร่วมมือด้านประมงกับต่างประเทศ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้ MOU ด้านการเกษตร และนางสาวอัธยา มีแม่นวิทย์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านประมง เพื่อเสนอของบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

     โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายใต้กรมประมง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,319)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,656) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,653) >> ประวัติองค์กร.. (2,591) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,965) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,141) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,129) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,066) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,020) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (872) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (836) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (773) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (721) องค์การการค้าโลก (WTO).. (712) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (687) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (648) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (639) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (636)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900