การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-09-08 |  อ่าน: 493 ครั้ง
 

     การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 (The Forth Meeting of Sub - Working Group on Fisheries Between the Socialist Republic of Viet Nam and Thailand) ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายจุฬ สินชัยพานิช ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ Ms.Nguyen Thi Phuong Dung, Director of Department of Science Technology and International Cooperation, Directorate of Fisheries เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเวียดนาม โดยได้มีการติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 3 และได้หารือข้อเสนอโครงการใหม่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งด้านสัตว์น้ำจืดและชายฝั่ง รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่ายเวียดนามได้ขอรับข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านปัญหาการทำประมง IUU จากฝ่ายไทย


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,431)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,727) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,715) >> ประวัติองค์กร.. (2,671) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,003) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,423) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,231) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,185) องค์การการค้าโลก (WTO).. (1,177) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,099) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,053) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (858) สหภาพยุโรป (EU).. (799) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (784) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (767) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (748) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (708) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (684) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (677) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (661)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900