การประชุม AMAF Plus Three ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม Le Meridian จังหวัดเชียงใหม่

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุม AMAF Plus Three ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม Le Meridian จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-29  |   ข่าววันที่: 2017-09-29 |  อ่าน: 416 ครั้ง
 

     ในวันที่ 29 กันยายน 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม AMAF Plus Three ครั้งที่ 17(ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น) ณ โรงแรม Le Meridian โดยมี นางสาวจูอะดี พงษ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทย สำหรับในด้านการประมงนั้น ที่ประชุมรับทราบผลการประชุม AMAF ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งรับทราบและเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายด้านการประมงร่วมของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Common Fisheries Policy) โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี)  ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย

     โดยเนื้อหาการประชุมนั้น ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ ความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม หรือ  IUU Fishing


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,957)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,447) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,412) >> ประวัติองค์กร.. (2,323) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,755) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (951) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (865) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (760) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (719) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (652) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (610) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (597) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (558) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (553) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (544) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (519) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (512)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900