ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS 

เอกสารสื่อ

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |   ข่าววันที่: 2020-07-14 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 

วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563  นายอำนวย  พฤษพงศ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองตรวจการประมงซึ่งนำโดยนางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง นำเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ประชาสัมพันธ์โครงการ  NET FREE SEAS : สร้างทะเลไทยปลอดเศษอวนด้วยมือชุมชนผ่านการรีไซเคิล ให้แก่ชุมชนชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (1,108)  MISS THAILAND 2019.. (927) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (835) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (834) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (821) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (818) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (810) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (801) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (792) จัดทำซั้งกอ.. (781) รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน.. (780) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (753) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (718) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (673) แบนเนอร์.. (309) ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS.. (177) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (116) คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว.. (106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280