ประวัติศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จันทบุรี

ประวัติศูนย์ฯ 

เกี่ยวกับศูนย์

 เผยเเพร่: 2017-04-20  |   ข่าววันที่: 2017-04-20 |  อ่าน: 2,929 ครั้ง
 

ประวัติศูนย์ฯ   

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี เป็นหน่วยงานราชการสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 363 ไร่ 3 งาน 86.10 ตารางวา(อ้างอิงจาก ทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ จบ.312 น.ส.ล. เลขที่ จบ.0606 เลขที่ดิน 6 ระวาง 5435///7986-8.3.4.7.12.7888-16.15.8086-5) ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย(12.540345 102.047669) อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนจุลบรรพต ทิศใต้จดแม่น้ำจันทบุรี ทิศตะวันออกจดเลขที่ดิน1, คลองเขาน้อย และทิศตะวันตกจดคลองโป่ง, แม่น้ำจันทบุ
รี อยู่
ห่าง
จากกรุงเทพฯประมาณ 250 กิโลเมตร

          ประวัติการก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 เดิมใช้ชื่อว่า สถานีประมงจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง เพื่อเป็นสถานีทดลองและส่งเสริมการทำนากุ้งและสัตว์น้ำกร่อยอื่นๆ แต่เนื่องจากที่ตั้งสถานีฯ อยู่ในภูมิประเทศที่การคมนาคมไม่สะดวก และไม่
มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง กล่าวคือไม่มีถนน ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา การสัญจรติดต่อกับภายนอกต้องล่องเรือไปตามแม่น้ำเวฬุเพียงทางเดียวเท่านั้น ทำให้เกษตรกรและผู้มาติดต่อราชการที่สถานีฯ ไม่สะดวก ตลอดจนการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างยากลำบาก

          ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 กรมประมงและจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันพิจารณาย้ายสถานีฯมาตั้งยังสถานที่แห่งใหม่คือ หมู่9 บ้านท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ทำการจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมีการจัดแบ่งส่วนราชการกรมประมงตามภารกิจใหม่ ใ
นปี พ.ศ.2546 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี และในปี พ.ศ.2559 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมประมง ศูนย์จึงเป็นชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี (ป้ายศูนย์ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง)

 


ทำเนียบผู้บริหาร 


 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (2,929)  ลักษณะทางกายภาพของปูทะเล (Mud Crab).. (1,318) การตรวจสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไมจากตับและตับอ่อน.. (970) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (958) การรวบรวมต้นอ่อนสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida).. (940) ดาวน์โหลด สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำ-โปรแกรมบันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (768) ศพช.จันทบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561.. (719) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ทำการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานต่างๆภายใ.. (717) ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อกรีการีน(ไลค) เชื้อรา และแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในกุ้งขาวแวนนาไม.. (712) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (648) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ได้ทำการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏน.. (592) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราด จัดการฝึกอบรม หลักสูตร .. (546) ทำเนียบผู้บริหาร.. (539) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ ท.. (516) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราด จัดการฝึกอบรม หลักสูตร .. (500) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล".. (486) สหภาพยุโรปปรับแก้กฏเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์.. (482) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี รับคณะทัศนศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น.. (474) กิจกรรม วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันงดสูบบุหรี่โลกของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (406) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพ.. (384)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จันทบุรี

     165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000