ประกาศ ผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


ประกาศ ผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ประกาศ ผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศ ผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ประกาศ ผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธั... จำนวนผู้อ่าน 146  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  จำนวนผู้อ่าน 79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  จำนวนผู้อ่าน 63 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  จำนวนผู้อ่าน 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 50 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒(เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒(เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีน... จำนวนผู้อ่าน 44 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 39 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

    รายละเอียด 165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  email  chanthaburi-cf@hotmail.com  โทรศัพท์ 039320959,039320968  FAX 039391025  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6