สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   75   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๕   65  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕   65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารแบบลำแสงคู...  63  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕   63  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   62  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔(เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๕)...  59  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่พรัอมอ...  59  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕   57  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

     165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000    chanthaburi-cf@hotmail.com   039320959,039320968   039391025   แฟนเพจ