ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป   148   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   97  ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓(เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕...  93  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   83  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕   67  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕   66  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   65  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๕   52  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   50  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารแบบลำแสงคู...  48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

     165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000    chanthaburi-cf@hotmail.com   039320959,039320968   039391025   แฟนเพจ