ประกาศ การยื่นเอกสารสมัครงานจ้างเหมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


ประกาศ การยื่นเอกสารสมัครงานจ้างเหมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 

ประกาศศูนย์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป   143   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   93  ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓(เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕...  89  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   80  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕   63  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   63  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕   62  ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อร...  58  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๕   50  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

     165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000    chanthaburi-cf@hotmail.com   039320959,039320968   039391025   แฟนเพจ