ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย) 

ประกาศกรมประมง


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า...  284   ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติการเข้าสอบ   246  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน   230  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   164  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)   122  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕   115  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป   111  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕   108  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕   98  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

     165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000    chanthaburi-cf@hotmail.com   039320959,039320968   039391025   แฟนเพจ