ประชาสัมพันธ์ ตรวจบูรณาการเรือประมงทะเล

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี


ประชาสัมพันธ์ ตรวจบูรณาการเรือประมงทะเล                           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการเรือประมงทะเลกับหน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเล บริเวณเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!