ประชาสัมพันธ์ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี


ประชาสัมพันธ์ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี                                  วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี ตอนรับคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Innspection Team (FIT) นำโดยนาวาเอกอนุชิต พีระธำรงค์กุลรอง ผบ. สนผ. ศรชล เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และการปฏิบัติงานตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ฯ ตลอดจนร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

                             

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!