กีฬาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

กีฬาสัมพันธ์ 

กีฬาสัมพันธ์


HOT กีฬาสัมพันธ์..คลิก

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง คุระบุรี ได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ จัดโดยแพปลา ส.ลาภแสงอรุณ "ส.ลาภแสงอรุณคัพ ครั้งที่ 3" เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ แรงงานประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผลการแข่งขันทีมจากศูนย์ ฯ สามารถคว้ารางวัลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!