กีฬาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงคุระบุรี

  •  Hit 20 อันดับ
  • การตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ.. (1,984)  การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,185) ผบ.ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมฯและติดตามการวัดขนาดเรือประมงพาณิชย์ 3.. (1,143) ประชาสัมพันธ์.. (1,093) แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563.. (970) ประชาสัมพันธ์.. (803) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน (IOM) ตรวจเยี่ยมศูนย์ pipo คุระบุรี.. (790) ประชาสัมพันธ์.. (720) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรี.. (698) ประชาสัมพันธ์.. (697) กีฬาสัมพันธ์.. (681) รายงานประจำเดือน.. (676) ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน.. (676) แนะนำการตรวจเรือประมงพาณิชย์ประเภทเครื่องมือ เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ).. (672) เครื่องมือทำการประมงพาณิชย์.. (632) เครื่องมือทำการประมงพาณิชย์.. (632) ประชาสัมพันธ์.. (628) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง covid-19 สำหรับท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2563.. (586) ประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability).. (576) สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงและผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

     400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150