หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง 

โคลงสร้างหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-05  |   ข่าววันที่: 2017-05-05 |  อ่าน: 408 ครั้ง
 

โคลงสร้างหน่วยงาน

กองตรวจการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้  สุราษฎร์ธานี

1 หมู่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หน้าที่และภารกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งทำการประมง เช่น อ่างเก็บน้ำ  แม่น้ำ  ลำคลองสาขา  ในเขตรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพการผลิต  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพให้ผลตอบแทนสูงและยาวนานที่สุดด้วย

2.  ควบคุม  เฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย  กติกาชุมชนและลดการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558

3.  ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงทราบถึงมาตรการอนุรักษ์และการบริหารทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเอง

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำทะเลสาบสงขลา.. (677)  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (408) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (251) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (81) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง (การควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง พื้นที่แหล่งน้ำจืด) .. (80) ยินดีต้อนรับ.. (74) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง.. (70) การควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (70) ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ.. (69) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ .. (65) การควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง พื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (63) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (62) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 2562 .. (61) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ .. (59) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (55) ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (55) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (54) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัยากรสัตว์น้ำ.. (53) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม? 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม? ถวายในหลวง.. (52) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (51)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120