หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง 

โคลงสร้างหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-05  |   ข่าววันที่: 2017-05-05 |  อ่าน: 547 ครั้ง
 

โคลงสร้างหน่วยงาน

กองตรวจการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้  สุราษฎร์ธานี

1 หมู่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หน้าที่และภารกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งทำการประมง เช่น อ่างเก็บน้ำ  แม่น้ำ  ลำคลองสาขา  ในเขตรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพการผลิต  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพให้ผลตอบแทนสูงและยาวนานที่สุดด้วย

2.  ควบคุม  เฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย  กติกาชุมชนและลดการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558

3.  ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงทราบถึงมาตรการอนุรักษ์และการบริหารทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเอง

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (547)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (264) ควบคุมการทำการประมง.. (231) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (202) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (195) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (193) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (189) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (188) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (182) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (182) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (182) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (179) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (177) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (170) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (170) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (164) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (164) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (162) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (154) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (152)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120