หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง 

โคลงสร้างหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-05  |   ข่าววันที่: 2017-05-05 |  อ่าน: 476 ครั้ง
 

โคลงสร้างหน่วยงาน

กองตรวจการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้  สุราษฎร์ธานี

1 หมู่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หน้าที่และภารกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งทำการประมง เช่น อ่างเก็บน้ำ  แม่น้ำ  ลำคลองสาขา  ในเขตรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพการผลิต  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพให้ผลตอบแทนสูงและยาวนานที่สุดด้วย

2.  ควบคุม  เฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย  กติกาชุมชนและลดการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558

3.  ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงทราบถึงมาตรการอนุรักษ์และการบริหารทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเอง

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (476)  กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (120) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (115) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (113) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (112) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (110) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (108) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (104) ควบคุมการทำการประมง.. (103) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (103) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (103) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (99) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (97) ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (92) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (90) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (89) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (87) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (87) การควบคุมการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (85) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (84)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120