ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 2019-11-22 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามฯพัทลุง มอบหมายนางสาวกาญจนา ขุนเจริญ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 6 ผู้นำชุมชนและสมาชิกบ้านแหลมหาด ม.6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา พื้นที่ควบคุมห้ามทำการประมงตามข้อตกลงและกฎกติกาของชุมชน เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านตนเองให้คงทน ยั่งยืนตลอดไปให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (533)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (234) ควบคุมการทำการประมง.. (202) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (185) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (176) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (169) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (168) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (167) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (163) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (163) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (162) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (160) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (159) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (153) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (150) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (147) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (145) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (144) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (134) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (132)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120