ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 2019-11-22 |  อ่าน: 190 ครั้ง
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามฯพัทลุง มอบหมายนางสาวกาญจนา ขุนเจริญ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 6 ผู้นำชุมชนและสมาชิกบ้านแหลมหาด ม.6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา พื้นที่ควบคุมห้ามทำการประมงตามข้อตกลงและกฎกติกาของชุมชน เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านตนเองให้คงทน ยั่งยืนตลอดไปให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (568)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (295) ควบคุมการทำการประมง.. (254) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (225) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (223) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (213) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (212) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (212) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (210) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (204) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (201) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (196) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (192) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (191) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (190) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (189) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (182) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (177) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (176) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (175)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120