ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-13  |   ข่าววันที่: 2019-09-13 |  อ่าน: 162 ครั้ง
 

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง โดย นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันฯพัทลุง ได้มอบหมาย น.ส.กาญจนา ขุนเจริญ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยชุดเรือตรวจเกาะหมาก 11,12 บูรณาการร่วมกับประมงอำเภอปากพะยูน,เจ้าหน้าที่เรือ 224 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช 6) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากพะยูน

ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ได้รับการประสานงานจากประมงอำเภอควนเนียง มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยฯ จึงเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ  จำนวน 1,000,000 ตัว ในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน พื้นที่หน้าวัดบ่อหว้า ม.11 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป มีหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมาก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (533)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (234) ควบคุมการทำการประมง.. (202) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (185) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (175) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (169) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (168) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (167) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (163) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (163) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (162) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (160) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (158) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (153) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (150) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (147) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (145) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (144) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (134) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (132)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120