ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-12 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีฯ และสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ร่วมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี มุ่งมั่น เต็มความสามารถบนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (533)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (235) ควบคุมการทำการประมง.. (202) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (185) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (176) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (170) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (168) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (168) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (164) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (163) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (162) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (160) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (159) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (153) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (150) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (147) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (145) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (145) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (134) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ยินดีต้อนรับ.. (132)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120