ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-12 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีฯ และสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ร่วมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี มุ่งมั่น เต็มความสามารถบนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (497)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (181) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (146) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (145) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (140) ควบคุมการทำการประมง.. (138) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (137) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (132) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (129) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (129) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (129) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (128) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (127) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (127) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (120) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (118) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (112) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (111) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (110) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (108)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120