ร่วมลงนามบันทึกช่วยจำกิจกรรม

 ด่านตรวจประมงหลังสวน

ร่วมลงนามบันทึกช่วยจำกิจกรรม  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-26 |  อ่าน: 243 ครั้ง
 

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อคา ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีสมาชิกของสมาคมชาวประมงด่านสวี ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ และผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนายจรูญ ไชยะ นายกสมาคมประมงด่านสวี   ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมลงนามในบันทึกช่วยจำกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”

          นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงหลังสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือ การจดบันทึกในสมุดบันทึกการทำการประมง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวลูกจ้างประจำปี

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าปากตะโก.. (590)  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (418) ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร.. (404) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง.. (404) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (398) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (ก.พ.61) .. (383) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง.. (371) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ก.พ.61) .. (370) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่.. (368) คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ.. (366) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61) .. (351) เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด.. (346) รองเสธ.ทรภ.1 เยี่ยมศูนย์ควบคุมฯ หลังสวน.. (336) ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจงานสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ .. (323) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (311) รอง ผอ.ศรชล.เขต 1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (301) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (มิ.ย.61) .. (297) โครงการฝึกอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2.. (292) หน้าหลัก.. (291) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (290)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงหลังสวน

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 100 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150