คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ

 ด่านตรวจประมงหลังสวน

คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ 

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 เผยเเพร่: 2018-06-01  |   ข่าววันที่: 2018-05-28 |  อ่าน: 399 ครั้ง
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561เวลา16.00 น.
นาวาเอก ไกรสร  บุระณะ  หัวหน้าคณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง/รองผู้อำนวยการ กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ 
เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติการตรวจเรือ  ตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พ.ศ.2561


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าปากตะโก.. (655)  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (461) ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร.. (452) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง.. (446) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (435) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (ก.พ.61) .. (421) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง.. (408) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ก.พ.61) .. (404) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61) .. (403) คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ.. (399) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่.. (398) รองเสธ.ทรภ.1 เยี่ยมศูนย์ควบคุมฯ หลังสวน.. (384) เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด.. (379) รอง ผอ.ศรชล.เขต 1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (365) ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจงานสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ .. (359) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (345) หน้าหลัก.. (335) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (มิ.ย.61) .. (335) โครงการฝึกอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2.. (334) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (325)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงหลังสวน

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 100 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150