คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ 

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์...


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561เวลา16.00 น.
นาวาเอก ไกรสร  บุระณะ  หัวหน้าคณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง/รองผู้อำนวยการ กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ 
เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติการตรวจเรือ  ตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พ.ศ.2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!