ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61)

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61) 

ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุนย์ฯ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!