สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 (อ.เมือง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์


สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 (อ.เมือง) 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 (อ.เมือง) โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบพันธุ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

     34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140    genetic.uttaradit@gmail.com   0 5549 1002   0 5549 1534   แฟนเพจ