สัตว์น้ำที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์


สัตว์น้ำที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์ฯ 

หน้าหลัก


 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140    genetic.uttaradit@gmail.com   0 5549 1002   0 5549 1534   แฟนเพจ