ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิต  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส


ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิต  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 วันที่ 17-18  สิงหาคม  พ.ศ.2564 นายสุชาติ  ไกรสุรสีห์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส  มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์  วงค์สุวรรณ์  นักวิชาการประมง และ
นายสมบูรณ์  แสงจันทร์  พนักงานผู้ช่วยประมง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และ ประมงอำเภอ ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิต  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการสำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ  และที่ว่าการสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

     200 หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-narathiwat        if-narathiwat@hotmai.com   073-535062   แฟนเพจ