ร่วมประชุม เพื่อถ่ายทอด นโยบายผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส


ร่วมประชุม เพื่อถ่ายทอด นโยบายผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงาน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุชาติ  ไกรสุรสีห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส เชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อถ่ายทอด นโยบายผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้รับฟังจากการประมงชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 พร้อมให้หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดข้อมูลการประชุม ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายรับทราบและ ถือปฏิบัติต่อไป ณ  ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

     200 หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-narathiwat        if-narathiwat@hotmai.com   073-535062   แฟนเพจ