ร่วมอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-23  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง มีนายชวพล  อ่อนเรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ “นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์  หนูขวัญ หัวหน้าฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าว การผลิตสื่อ และการเผยแพร่ผ่านสื่อยุคดิจิทัลที่สร้างสรรค์” และว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ  เต็มยอด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพที่ดี และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น” เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000