ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 317 ครั้ง
 

วันที่ 29 เมษายน 2563 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญประภา? แพวิเศษ? ?นักวิชาการประมงชำนาญการ? และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 80,000 ตัว แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 80 ราย ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสัก และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000