ศปจ.พัทลุง ต้อนรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง ต้อนรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-07-13 |  อ่าน: 273 ครั้ง
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการของศูนย์ฯ ต้อนรับนายธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีชา  พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ฯ โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ โรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช ห้องปฏิบัติการเคมี เข้ารับฟังบรรยายสรุป และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการของศูนย์ฯ ต้อนรับนายธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีชา  พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ฯ โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ โรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช ห้องปฏิบัติการเคมี เข้ารับฟังบรรยายสรุป และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000