ร่วมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบสารตกค้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบสารตกค้าง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-16  |   ข่าววันที่: 2018-05-16 |  อ่าน: 263 ครั้ง
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมีของศูนย์ฯ ร่วมตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบสารตกค้าง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมีของศูนย์ฯ ร่วมตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบสารตกค้าง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000