เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาชะโอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาชะโอน 



วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเสวนาติดตามผลการเลี้ยงปลาชะโอนของสมาชิก จำนวน 63 ราย เพื่อหาแนวทางพัฒนาวิธีการเลี้ยงปลาชะโอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยให้ความรู้และคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีนายองอาจ  รักใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมโตนด เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา   233   ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่พรุโต๊ะเด็ม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง   189  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่อ่างเก็บน้ำควนไทร อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   165  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน จ.นครศรีธรรมราช   161  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   119  ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   105  ให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน   104  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   104  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง   85  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ