กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันข้าราชการพลเรือน ปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับนายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกรามและปลากินพืช) จำนวน 500,000 ตัว บริเวณประตูระบายน้ำคลองบ้านควนนางพิมพ์ หมู่ 5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565 (1 เมษายน ของทุกปี) มีนายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่ทะเลสาบสงขลา อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง   150   สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่หารอ่างทอง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง   125  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองหัววัง จังหวัดพัทลุง   122  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยวังลี อ.กงหรา จ.พัทลุง   115  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   110  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง   85  ผลผลิตจากการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่คลองวงศ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง...  76  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยสังแก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   72  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่สระน้ำบ้านพรุโอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุ...  69  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองกุ้ง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ