ศปจ.พัทลุง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมง 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-10-12  |   ข่าววันที่: 2017-10-12 |  อ่าน: 391 ครั้ง
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับนายสมโภชน์  กริบกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมประมง เข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,768)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,484) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (971) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (952) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (904) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (884) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (876) โครงการต่างๆ.. (792) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (774) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (708) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (674) โครงสร้างและภารกิจ.. (663) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (612) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (586) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (585) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (568) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (559) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (557) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (551)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000