ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลสินธนา ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ปลาต่างๆ มีนางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่หารอ่างทอง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง   129   สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองหัววัง จังหวัดพัทลุง   126  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยวังลี อ.กงหรา จ.พัทลุง   119  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   118  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง   105  ผลผลิตจากการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่คลองวงศ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง...  80  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยสังแก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   76  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองปากพะเนียด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ...  72  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่สระน้ำบ้านพรุโอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุ...  72  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่คลองวัดเขาครามสันติธรรม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัท...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ