ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-10-05  |   ข่าววันที่: 2017-10-05 |  อ่าน: 996 ครั้ง
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลสินธนา ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ปลาต่างๆ มีนางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,798)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,529) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (996) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (989) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (928) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (914) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (906) โครงการต่างๆ.. (836) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (801) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (733) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (705) โครงสร้างและภารกิจ.. (688) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (625) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (619) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (603) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (587) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (573) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (571) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000