ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 64 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 64 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-17  |   ข่าววันที่: 2021-03-17 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 30,000 ตัว แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ราย โดยมอบพันธุ์ปลา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนางโสภา  พุฒทอง เลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000