ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565      วันที่8/12/65 เจ้าหน้าที่ศพจ.สมุทรปราการ ปล่อยพันธุ์ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม. จำนวน 25,000 ตัว ลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดสุคันธาวาส เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655