การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) ) โดยนายเสฏวุฒิ  จันทร์ทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ได้ตรวจสอบเรือประมงลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่าวพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านใช้เครื่องมือทำการประมงอวนลอยปูและใช้เครื่องมือทำการประมงลอบปู  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย พร้อมทั้งสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047