อบรมโครงการ "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" รุ่นที่ 3

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

อบรมโครงการ "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" รุ่นที่ 3  

ข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |   ข่าววันที่: 2020-01-16 |  อ่าน: 688 ครั้ง
 

วันที่ 13 มกราคม 2562 นปท.หลังสวน ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง ของ นปท.หลังสวน ชุมพร เข้ารับการฝึกอบรม "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับ ชปพ.ประมง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และ ชปพ.ประมง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ณ ลีฟ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การดำเนินงานธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน .. (1,343)  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (1,028) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. (1,025) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และแม่ปูไข่นอกกระดอง.. (1,017) การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. (1,014) การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. (995) ออกปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบเหตุ.. (979) เต่าตายบริเวณหาดตะวันรุ่ง อ.หลังสวน จ.ชุมพร.. (978) ประชุมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบยั่งยืนแนวชายฝั่งทะเลอำเภอหลังสวน.. (968) ประชุมธนาคารปูม้าต้นแบบกับเทคโนโลยีการเพาะฟักจับปิ้งไข่ปูม้า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ .. (957)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150