โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นปท.หลังสวน(ชุมพร) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ,นายเสฎฐวุฒิ จันทวี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ประมงอำเภอพุนพิน ปฏิบัติงานตรวจรับและส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำลอบปลา แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ตำบลลีเล็ต อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047