การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง วันที่ 10 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) ร่วมกับ       ศร.ชล.จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จับกุมเรือประมงไม่มีชื่อ และไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 2 ลำ ผู้ต้องหา 2 ราย ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ และทำการประมงในเขตหวงห้ามในช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวบ้านดอน ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์      จ.สุราษฎร์ธานี นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 10 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) ร่วมกับ       ศร.ชล.จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จับกุมเรือประมงไม่มีชื่อ และไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 2 ลำ ผู้ต้องหา 2 ราย ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ และทำการประมงในเขตหวงห้ามในช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวบ้านดอน ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์      จ.สุราษฎร์ธานี นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว   130   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร   125  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง    124  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    121  กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   105  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   100  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ปร...  95  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    88  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   85  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047