โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง       วันที่ 27-28 มกราคม 2565 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร  โดย นายเสฎฐวุฒิ จันทวีและนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง  กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบางหยี ม.4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร และกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านฝั่งกระโจม ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร พร้อมด้วยประมงอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร      วันที่ 27-28 มกราคม 2565 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร  โดย นายเสฎฐวุฒิ จันทวีและนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง  กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบางหยี ม.4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร และกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านฝั่งกระโจม ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร พร้อมด้วยประมงอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว   131   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร   125  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง    125  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    121  กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   105  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   101  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ปร...  95  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    88  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   85  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047