โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร วันที่ 6-7 มกราคม 2565 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร  โดย นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 2 นาย ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 5 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบางหยี ม.4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2.กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านฝั่งกระโจม ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้างพังเหา ม.2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 4.กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ม.8 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 5. กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปากกะแดะ ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงอำเภอ กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่กลุ่ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว   131   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร   126  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง    126  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    121  กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   106  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   101  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ปร...  95  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    89  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   85  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047