คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ

 ห้องสมุด กรมประมง

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ 

คู่มือโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-27 |  อ่าน: 934 ครั้ง
 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ โดยคู่มือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. ระบบงานสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Cataloging - OPAC)

ส่วนที่ 2. ระบบการจองทรัพยากรหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ (Hold On Web)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (934)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (886) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (766) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (713) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (704) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (632) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (584) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (547) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (500) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (496) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (491) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (483) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (479) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (475) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (470) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (455) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (448) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (439) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (435) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (409)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900