คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ 

คู่มือโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-27 |  อ่าน: 1,150 ครั้ง
 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ โดยคู่มือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. ระบบงานสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Cataloging - OPAC)

ส่วนที่ 2. ระบบการจองทรัพยากรหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ (Hold On Web)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (1,150)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (1,149) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (1,105) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (986) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (915) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (858) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (823) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (750) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (683) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (660)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900