แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 

นิตยสารใหม่

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |   ข่าววันที่: 2017-11-13 |  อ่าน: 266 ครั้ง
 

แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

นิตยสาร Aqua Biz

ปีที่ 9 ฉบับที่ 122 (พฤศจิกายน 2560)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (963)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (929) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (807) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (758) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (735) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (672) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (611) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (575) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (518) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (517) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (516) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (511) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (510) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (502) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (493) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (479) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (478) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (462) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (450) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (434)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900