(สอ.4)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


(สอ.4) (สอ.4)..คลิก

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิไชย  ไชยแก้ว นักวิชาการ ประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์  เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์ม และสุขภาพสัตว์น้ำสถาน ประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะควาเซ็นเตอร์ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำนำส่งห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

    รายละเอียด ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170  email  if.pathumthani@gmail.com  โทรศัพท์ 025463186  FAX 025463186  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6