CITES วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES อันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยของฟาร์ม MALAYAN GOLDEN ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ