วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรณ์ป่าไม้ของชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ