ปลาตาย วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าที่สำนักประมงจังหวัด นำโดยนายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการจัดการด้านประมง พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง ชลประทานปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีน้ำเน่าเสียเอ่อล้นลงมาในบ่อของ น.ส.วรรณา สุรวิทยานนท์ (แตน) อายุ 57 ปี  ที่บ้านเลขที่ 242 ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำให้ปลาตายจำนวนมาก และส่งกลิ่นเหม็น จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่าปลาลอยตายหลายตัว และส่งกลิ่นเหม็น จึงได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น (วัดเวลา 11.00 น.)(Water Test kit) ได้ผลวิเคราะห์ ดังนี้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.5, ออกซิเจนละลายน้ำ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนีย >10 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล และดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกันนี้สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีได้ประสานสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีขอน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำมาปรับคุณภาพน้ำในเบื้องต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ