ตรวจติดตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ตรวจติดตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง ตรวจติดตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม บริษัท สยามรัตนะฟาร์ม จำกัด เพาะเลี้ยงปลากัด ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ร่วมให้คำแนะนำในการยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ